Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
                                                                                                Studia podyplomowe
                                                      "BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU  ŻYWNOŚCIOWYM"
mają na  celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym "od pola do stołu".
        Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i
przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii
Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej.
        Słuchacze zdobędą kwalifikacje z zakresu projektowania systemów zarządzania jakością, opracowania dokumentacji, wewnętrznego auditowania jakości w
ujęciu systemowym, nadzoru nad wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, a w szczególności z uwzględnieniem zasad
identyfikowalności w łańcuchu rolno-spożywczym
       Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na stanowiskach technologów, kierowników produkcji,
kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-
spożywczym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje:
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW
- Na podstawie zdanych egzaminów - Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i
HACCP według normy ISO 22000", "Certyfikat - Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w
ZSZ) wg wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Certyfikat - Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów
Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 -  wydane przez jednostki certyfikujące
- Na podstawie zaliczenia - certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL
CONSORTIUM (BRC) i certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu Wymagania Standardu do auditowania jakości  oraz bezpieczeństwa produktów
spożywczych International Featured Standard - IFS Food wydane przez Dziekana Wydziału Technologii Żywności
Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021.

                                                                 ZAPRASZAMY