Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
         Studia podyplomowe "BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM" mają na
celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym
"od pola do stołu".
        Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez
nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w
całym łańcuchu rolno-żywnościowym, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz 
wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej.
        Słuchacze zdobędą kwalifikacje z zakresu projektowania systemów zarządzania jakością, opracowania
dokumentacji, wewnętrznego auditowania jakości w ujęciu systemowym, nadzoru nad wdrażaniem, utrzymaniem i
rozwojem systemów zarządzania jakością, a w szczególności z uwzględnieniem zasad identyfikowalności w
łańcuchu rolno-spożywczym
       Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na
stanowiskach technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego
oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-spożywczym.
Rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2019/2020.

                                                                 ZAPRASZAMY