Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
                                                                                                Studia podyplomowe
"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu  żywnościowym" skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem i zarządzaniem
bezpieczeństwem i jakością w łańcuchu rolno-spożywczym "od pola do stołu". Koncepcja studiów ma na celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie
aktualnych zasad i trendów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki
Rolnej. Studia adresowane są do pracowników wszystkich zakładów sektora spożywczego, audytorów i kandydatów na audytorów systemów
funkcjonujących w przemyśle spożywczym, specjalistów ds. jakości i przedstawicieli kierownictwa w zakresie nadzorowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem i jakością w całym łańcuchu żywnościowym oraz osób planujących podjąć pracę w sektorze spożywczym.
Programy studiów podyplomowych, dostosowują swoje treści do zmieniających się warunków prawnych, trendów i potrzeb środowisk zewnętrznych.
Zajęcia realizowane są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i krajowych oraz międzynarodowych audytorów i szkoleniowców.
Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje:
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW
- Na podstawie zdanych egzaminów certyfikaty wydane przez jednostki zewnętrzne
Certyfikat " Audytor wewnętrzny systemów GMP/GHP oraz HACCP wg. ISO 22000:2018",
Certyfikat "Audytor przemysłu spożywczego  GMP/GHP/HACCP/FSSC 22000 v 5",
Certyfikat  "Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w ZSZ) wg wymagań normy ISO
9001:2015
Certyfikat "Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (Pełnomocnik ds. SZJ)
Certyfikat "Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
(Pełnomocnik ds. ZSZ)
- Na podstawie zaliczenia certyfikaty uczestnictwa w zajęciach wydane przez Wydział Technologii Żywności SGGW w Warszawie
Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) v 8
Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Wymagania  Standardu do auditowania jakości  oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych International
Featured Standard - IFS Food v 7
Rekrutacja na rok akademicki 2021/22 została rozpoczęta
Serdecznie zapraszamy